PODMENU ROUBENKY:
Technologie
Roubenky z prismy
Obsah dodávky
Doba výstavby
Izolace
Nátěry
Realiz. roubenky
Projekty roubenek

ROUBENKY Z PRISMY

Tento systém výroby masivních dřevěných staveb spojuje poznatky několika generací tesařů s moderními technologiemi ve zpracování dřeva. Při výrobě těchto dřevěnic vycházíme z profilu dvoustranně opracovaných surových klád-prismy, na rozích spojených na rybinu a podélně na drážku, která zajišťuje přesné utěsnění spár.

Díky tomuto postupu výroby se podařilo odbourat technologickou přestávku, která je u klasických roubených staveb nutná k vydeformování dřeva při vylučování vázané vody obsažené ve dřevních buňkách.

Tato technologie zachovává vzhled starých dřevěnic jejichž opracování muže být na přání zákazníka-broušení, hoblování, osakání. Podélné spáry lze zachovat ve své přirozené barvě dřeva nebo je lze vytmelit pružným tmelem, který je určen pro tyto účely.