PŘÍRODNÍ IZOLACE Z OVČÍ VLNY

27.09.2010

Jako izolaci do srubových a roubených obvodových stěn používá naše firma izolaci z ovčí vlny s jedinečnými vlastnostmi. Je mimo jiné výtečně stlačitelná a nebrání tak plnému dosednutí srubových a roubených domů jako některé jiné používané, v pozdějších letech dosedání stavby ztvrdlé izolační materiály. Pokud si stavba plně nedosedne (ať už z důvodu nekvalitní výroby stěn nebo špatně stlačitelné izolace), je do netěsnících mezer potřeba navíc aplikovat srubařské tmely, což je další nemalá položka, kterou by Vás stavba mohla nečekaně stát. Naše firma srubařské tmely nepoužívá. A teď už se podíváme blíže na další vlastnosti ovčí vlny.

SUROVINA

Ovčí vlna rakouské firmy Isolena pochází od místních chovatelů a chovatelů z přilehlých alpských zemíOvčí vlna je jedinečným izolačním materiálem, který nepochází z kamene ani umělých či celulózových vláken, nýbrž z vláken bílkovinných. Ovčí vlna chrání živé bytosti, které neznají klid na pastvě a nemohou si dovolit, aby v zimě zmrzly.

Stříháním ovcí se získává rouno, což je výraz pro plošnou vrstvu vzájemně se prolínajících vláken. Tato vlákna jsou slepená potem, tukem a nečistotami (cca. 15–50 %). Střih se provádí pouze u živých a zdravých ovcí. Jedině z nich je vhodná k výrobě izolačních materiálů s tak vysokými kvalitativními nároky. Takto získaná vlna je a zůstává trvale elastická a zachovává si svůj objem.

Ovčí vlna rakouské firmy Isolena pochází od místních chovatelů a chovatelů z přilehlých alpských zemí.

Díky jedinečnosti surových vláken ovčí vlny je i konečný produkt izolačním materiálem s jedinečnými stavebně-fyzikálními vlastnostmi.

 

OCHRANA PROTI MOLŮM

Vlna, jako živočišné vlákno, patří mezi materiály, které jsou do jisté míry náchylné k biologické degradaci. Největší nepřítel vlny je samozřejmě mol. Proti poškození moly musí být izolace chráněna. Použití neošetřené vlny je nepřípustné.

Přípravků pro ochranu před těmito nežádoucími škůdci je několik. Princip aplikace bývá však stejný. Většinou jde o nějaký roztok, ve kterém se vlna po vyprání máčí.

V České republice je běžně používán Molantin SP, který je 10% roztok fotostabilního syntetického pyretroidu – permethrinu. Je to čirá kapalina jantarového zabarvení se slabým zápachem po butanolu. Tento přípravek se po aplikaci na ovčí vlnu však nestává chemickou součástí materiálu. Jeho problémem je odpařování. Studie na téma životnosti Molantinu ve srovnání s životností ovčí vlny zatím nebyla provedena.

Firma Isolena během let své existence usilovně pracovala na vývoji na poli ochrany vlny před molem a vystřídala několik přípravků. Mj. také např. derivát močoviny v 1% objemové koncentraci. V posledních několika málo letech se ale ustálila na jistém přípravku na bázi anorganické soli, která na sebe trvale váže bílkovinné molekuly aminokyselin u jednotlivých ovčích vláken. Výhodou tohoto přípravku je, že se díky chemické reakci nerozpouští ve vodě a ani nesublimuje. Je proto zárukou pro trvanlivost ochrany proti molům. Uvedená vlastnost je na základě pečlivé analýzy potvrzena certifikátem výrobce. Výše uvedené opatření je doporučeno Institutem pro stavební biologii v Rakousku (IBO).

 

VÝROBA IZOLACE Z OVČÍ VLNY

Výroba izolace z ovčí vlny je, ve srovnání s výrobou např. minerální vlny, velice jednoduchá. A od počátku až do konce je také šetrná k životnímu prostředí. Výrobní postup se skládá vlastně jen ze tří základních fází, a to praní, česání a vlastní zpracování vlny. Součástí výroby je i ošetření proti molům.

První fází výrobního postupu je čištění vlny. Vlna se doveze neupravená, chovatel vlnu pouze ostříhá a nijak ji neošetřuje. Surová vlna má v sobě nečistoty. Praním ve speciálních pračkách se odstraní ovčí pot, 10 až 20 % ovčího tuku a náhodné nečistoty (prach dehet, trus, rostlinné zbytky). Na závěr pak přichází již zmiňované ošetření proti molům.

Po vyprání a impregnaci se vlna ještě před vlastním zpracováním musí vyčesat. Tato úprava probíhá na speciálních česacích strojích.

Další fází je vlastní zpracování vlny. Existuje hned několik možností. U Isoleny se využívá technologie vodorovného kladení mykaného ovčího rouna bez použití pojiva. Požadovaná tloušťka i kompaktní soudržnost materiálu vzniká opakovaným vrstvením, jednotlivé vrstvy jsou do sebe navzájem propleteny ovčími vlákny. Touto technologií vzniká stabilní materiál.

Pracujeme s nejvyšší kvalitou - 100% čistou ovčí střižní vlnou, bez umělých pojidel, ochranných či nosných mřížek.

 

BezpečnostVLASTNOSTI IZOLACE Z OVČÍ VLNY - více než jenom izolace

Výrobky firmy Isolena se vyrábějí v různých objemových hmotnostech, a to od 14 do 30 kg/ m3. Další dobrou mechanickou vlastností vlny, je její schopnost zachovávat trvale pružnost. Což umožňuje použití i v obtížně přístupných místech.

Ovčí vlna nehoří. Její samozápalná teplota je zhruba 560 - 600 °C. Při eventuelní velmi vysoké teplotě se vlákno odtaví bez zkapalnění a nevznikají žádné toxické plyny. Výhodou tohoto materiálu je i jeho samozhášecí schopnost. To znamená, že výrobky z ovčí vlny Isolena při výrobě a instalaci nepotřebují žádné přídavné protipožární prostředky. Při švýcarských a celoevropských protipožárních testech docílily vynikajících výsledků. (Podrobnosti v atestu výrobku). To je dalším důvodem, proč je vlna nejčistší izolací na trhu.

Excelentní tepelně izolační vlastnosti se součinitelem tepelné vodivosti dosahujících hodnot mezi 0,040 – 0,035 W/mK (závisí na objemové hmotnosti izolační rohože) řadí ovčí vlnu mezi materiály vysoce tepelně izolační. Výrobky Isolenawolle zajistí, že Vám teplo v zimě i při relativně slabé tloušťce stěny nebo střechy neuniká ven, naopak v létě nemůže přílišné teplo proniknout dovnitř.

Izolace z ovčí vlny má skvělé tepelně izolační vlastnostiPrávě tyto vynikající izolační vlastnosti chrání veškeré obytné prostory jak v létě před přehříváním, tak v zimě před promrzáním bez nutnosti přílišné masy stavebního materiálu. Zůstávají příjemně chladné a vzdušné. To vše má samozřejmě vliv na dobré prostorové klima.

Tepelnou vodivost všeobecně velice negativně ovlivňuje vlhkost. Výhodou ovčí vlny je její hygroskopičnost. Ovčí vlna reguluje vlhkost vzduchu v místnosti, díky schopnosti dle potřeby navázat na sebe vodu. Množství vody může dosáhnout 30 až 35% vlastní váhy bez ztráty izolačních vlastností. Přebytečná vlhkost je vstřebána přímo vlákny a může být následně zase uvolněna. Zároveň je ovčí vlna k vodě rezistentní. Po pohlcení vlhkosti si zachovává svůj objem.

Další vlastností je faktor difuzního odporu. Ten se pohybuje v rozmezí 1 a 2. Ovčí vlna je materiál prodyšný. Nebrání tak přirozenému klimatizačnímu účinku.

Ovčí vlna se používá i jako akustická izolace. Díky rozdílné jemnosti vláken (14 – 40 µm) a speciální technice plstění dosahují produkty odporu proudění až 29,5 kPas/m2 - tedy vynikajících vlastností absorpce zvuku v širokém rozsahu frekvencí.

Více než izolace

Jedinečnost ovčí vlny lze nacházet nejen v tepelných a akustických vlastnostech, ale i v prostorovém čištění vzduchu. Žádný jiný stavební produkt nemá takovou schopnost působit aktivně na prostorové klima jako ovčí vlna. Produkty z ovčí vlny Isolenawolle jsou koncipovány tak, aby se mohly uplatnit pozitivní vlastnosti tohoto materiálu jako přírodního produktu ve stavebním průmyslu. Je to izolační materiál, který nabízí víc, než jen udržování tepla v budově. Ovčí vlna, jako jediný stavební materiál, prokazatelně neutralizuje škodlivé látky a stará se tak aktivně o zdravý vzduch v prostoru.

Látky, které je ovčí vlna schopna neutralizovat:

  • Formaldehyd
  • Škodlivé látky ze stavebního a dřevařského průmyslu: (Acetaldehyd, Propionaldehyd, Butyraldehyd, Pentanal)
  • Zapáchající škodlivé látky: (Hexanal, Heptanal, Octanal, Nonanal, Decanal)
  • Škodlivé látky z různých laků a ošetřovacích prostředků: (Benzaldehyd)
  • Fural (z korku)
  • Škodlivé látky z cigaretového kouře: (Acrolein, Crotonaldehyd)
  • Škodlivé látky z desinfekčních prostředků používaných v nemocnicích: (Glyoxal, Glutardialdehyd)
  • Isokyanáty z různých stavebních produktů
  • Nitrosaminy a styreny

A ovčí vlna má ještě jednu neopomenutelnou přednost - bílkovinná vlákna netvoří živnou půdu pro plísně. Proto také ovčí vlna nemusí být nikterak proti plísním chráněna.

 

VÝROBKY Z OVČÍ VLNY

Podle způsobu využití lze výrobky z ovčí vlny rozdělit do několika skupin.

Nejrozšířenější zástupcem výrobku jsou izolační rohože. Rohože se vyrábí v různých rozměrech. V tomto směru firma Isolena vše podřizuje přání zákazníka a při výrobě se rozměry rohoží vyrobí dle rozměrů dodaných právě zákazníkem. Výrobky mohou mít tloušťku od 3 do 40 cm odstupňovanou po jednom centimetru, šířku od 30 do 140 cm po 5 cm a délky až do 10 m také po 5 cm. Objemová hmotnost se liší dle požadovaného výrobku. Běžně dosahuje hodnot o 14 do 30 kg/m3.

Důležitou výhodou ovčí vlny je velice snadná manipulace. Na rozdíl od např. minerální vlny je ovčí vlna velice příjemná na dotek, není prašná a při práci s ní není potřeba speciálních ochranných pomůcek, protože při kontaktu nepoškozuje oči ani pokožku. Tedy výrobek, u kterého jste v bezpečí nejen, když už je zabudován, ale i při práci s ním.

Vkládání izolace do sedla srubové klády Vložená izolace do sedel a podélné drážky srubových klád Detail na vloženou izolaci do sedla srubové klády
další fotografie z vkládání izolace z ovčí vlny do sedel a podélných drážek srubových klád

 

Ovce Isolena logo
zdroj: www.isolena.cz a Sborník z mezinárodní konference Zdravé domy pořádané fakultou architektury: PŘÍRODNÍ IZOLACE Z OVČÍ VLNY RAKOUSKÉ FIRMY ISOLENA - NATURAL SHEEL WOOL INSULATION OF THE AUSTRIAN COMPANY ISOLENA
Pavel Nešťák